Beleid

De basisschool is een stukje van ons leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 7500 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook weloverwogen! Scholen verschillen in sfeer, werkwijze, zorg voor leerlingen, activiteiten en in kwaliteit.

Ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind. In de schoolgids leest u waar de school voor staat en hoe het onderwijs georganiseerd is. De schoolgids wordt jaarlijks geactualiseerd en op deze website geplaatst nadat deze ter instemming is voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad.

Met de schoolgids geven wij u een beeld van onze school. U kunt, al lezend, zelf beslissen of de RKBS Hendrik Boogaard de school is die u voor uw kind zoekt. Naast de schoolgids heeft de school ook een schoolplan. Dit plan wordt voor 4 jaar gemaakt. Uit dit plan volgen jaarplannen die per jaar opgesteld worden en geëvalueerd worden samen met het team en de MR. Dit is nodig, daar situaties en omstandigheden kunnen veranderen. 

Wij verwachten dat u de schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom als u een nadere toelichting wenst.

Naast de schoolgids en het schoolplan vindt u hieronder ook het Protocol grensoverschrijdend en pestgedrag. Hierin beschrijven wij de stappen die wij zetten om de veiligheid voor iedereen te waarborgen.

Schoolgids 2021-2022

Schoolplan2019-2023

Poster-Schoolplan2019-2023

Protocol grensoverschrijdend en pestgedrag 2019