vereniging
bestuursbureau
scholen

SMW en CJG

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Opvoeden is niet altijd even makkelijk en soms is het fijn als er iemand met je meekijkt. Een praktische tip kan soms een heel ander licht op de zaak werpen. U kunt als ouder bij SMW terecht voor:

– Advies: Hierbij kunt u denken aan tips over opvoedingssituaties, zoals grenzen aangeven of structuur aanbrengen. – Ondersteuning/kortdurende hulpverlening: Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als er spanningen thuis zijn, als er sprake is van echtscheiding, of als uw kind gepest wordt.

– Verwijzing: Als blijkt dat de kortdurende hulpverlening niet voldoende is, of als er meer nodig is voor uw kind of voor u als ouders, kan de SMW u ondersteunen en begeleiden naar de juiste instelling voor de goede zorg.

Het Schoolmaatschappelijk werk is er niet alleen voor de grote problemen, maar ook voor de kleine vragen en twijfels. Als u twijfelt of u met uw vraag op de goede plek bent, is dat al reden genoeg  om langs te komen en de vraag te stellen. U kunt een gesprek met de SMW aanvragen via de intern begeleiders. Daarnaast kunt u ook door de leerkracht of de intern begeleider van uw kind gevraagd worden in gesprek te gaan met het SMW. De zorgen van de leerkracht of intern begeleider zullen dan met u besproken worden en op die manier hopen we grotere problemen te voorkomen. Geen enkele vraag is raar of vreemd.

De schoolmaatschappelijk werker is Fenny Pielage.

 

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Carolien Bloothoofd en Anita Pellenkoft zien alle kinderen op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik krijgt.

Groep 2: meten, wegen en meer Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af. Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we uw kind voor en worden de eventuele resultaten van deze afspraak met de leerkracht gedeeld, omdat we nauw met de school samenwerken en hij/zij uw kind dagelijks ziet.

9 jaar: vaccinaties In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.

Groep 7: meten, wegen en meer Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gemeten en gewogen. Omdat er veel in deze periode gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij de afspraak aanwezig te zijn.

De jeugdverpleegkundige op school Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! Afhankelijk van de vraag kan de jeugdverpleegkundige van het CJG ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan het zorgteam van de school. De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:

  • Ilona Groen in ‘t Woud
  • Telefoonnummer: 010 – 2010110
  • E-mail: cjghellevoetsluis@cjgrijnmond.nl

Alles onder één dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website www.cjghellevoetsluis.nl.

 

 

 

Contact

contact

Rode Kruislaan 3
3223 MA Hellevoetsluis
0181-313985

hbsrkl@hendrik-boogaard.nl