SMW en CJG

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, op school of op het CJG, bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 of als uw kind een prik krijgt. Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam en is aan de school van uw kind een jeugdverpleegkundige verbonden.

Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer

Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor een afspraak op het CJG of op school. Bij de uitnodiging zitten twee vragenlijsten.
Tijdens de afspraak onderzoeken we de ogen, oren en motoriek van uw kind. Ook wordt uw kind, in ondergoed, gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte om met de jeugdarts in gesprek te gaan. We gebruiken hiervoor de antwoorden van de ingevulde vragenlijsten. Heeft u vragen over de opvoeding, thuis- of schoolsituatie of gezondheid van uw kind, dan kunt u ze stellen.

Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt hierover vooraf een brief via het RIVM.

Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer

Wanneer uw kind in groep 7 zit, krijgt u een brief waarin we u de mogelijkheid geven een afspraak met ons te maken. U kunt zelf kiezen of u dit wilt. Redenen kunnen zijn:

  • U maakt zich zorgen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet goed slaapt
  • U heeft vragen, bijvoorbeeld over voorbereiden op het voortgezet onderwijs
  • U heeft het idee dat uw kind niet lekker in het vel zit
  • Uw kind is te zwaar, of juist te licht, en daarover wilt u advies
    Soms sturen wij gelijk een uitnodiging voor een afspraak met de jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld omdat wij ons zorgen maken, graag iets met u en uw kind willen bespreken of omdat u eerder zelf heeft aangegeven een afspraak te willen.
    Schoolziekteverzuim
    Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG.

Zorgteam op school

Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en verbonden zijn aan de school. Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. Hier wordt u altijd van op de hoogte gebracht.

De jeugdverpleegkundige op school

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee!

Alles over gezond en veilig opgroeien
Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien
en verzorging. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen
met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.
Als u dat wilt, bieden zij u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar)
ook advies en ondersteuning.
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor
opvoedinformatie naar de website
www.centrumvoorjeugdengezin.nl.

De schoolmaatschappelijk werker op school

De schoolmaatschappelijke werker (SMW) ondersteunt de ouders bij vragen rondom het opgroeien en opvoeding. Dit kunnen allerlei verschillende vragen zijn: Verlopen de
contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam? Is er een verandering met grote impact in de thuissituatie? Maak je je zorgen over pesten of gepest worden? Kun je hulp gebruiken bij het opvoeden?
Middels een intakegesprek wordt er samen op zoek gegaan naar de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw kind zich weer prettig te voelen. Dit kan door een aantal gesprekken of door trainingen. De schoolmaatschappelijk werker helpt u bij het vinden van de weg tussen de instanties.

Tevens bieden zij ook trainingen aan voor kinderen, zoals sociale weerbaarheidstraining of Kind in Echtscheiding Situatie (KIES) groep. Ook heeft zij kennis van het aanbod van groepen, van andere organisatie, zodat er zorg op maat is.
Het schoolmaatschappelijk werk is een dienstverlening en voor ouders/kinderen zijn er geen kosten aan verbonden. De gesprekken zijn ook vertrouwelijk. Mocht u een afspraak willen maken bij het SMW voor u of uw kind, kan dat via de leerkracht van uw kind. Voor meer informatie kan u terecht op http://www.kwadraad.nl