Verlof

De leerplichtwet biedt de mogelijkheid om extra verlofdagen aan te vragen. Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig, u mag ze derhalve niet zomaar thuis houden. Als uw kind nog geen 5 jaar is willen we het wel graag weten als uw kind er een dagje niet is. U kunt dit dan melden bij de leerkracht. In veel andere gevallen zult u bij de schoolleiding verlof moeten aanvragen. Bij het beoordelen van de aanvragen hanteren wij de richtlijnen, zoals die door de gemeente zijn opgesteld.

 

Verlof voor een bezoek aan bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of tandarts

Zo’n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan de leerkracht. Wij vragen u wel om dit soort afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd te laten vallen.

 

Het formulier om extra verlofdagen aan te vragen vindt u hier.

Verlofformulier RKBS Hendrik Boogaard