Team

Het team van de RKBS Hendrik Boogaard bestaat uit dertig personen. De schoolleiding bestaat uit een schoolleider en zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De leerkrachten dragen de verantwoording voor hun eigen groep en met elkaar dragen we de verantwoording voor alle kinderen in de school. Verder is er een intern begeleider die zorg draagt voor de kwaliteit en extra ondersteuning. Er zijn meerdere onderwijsassistenten die het mogelijk maken extra ondersteuning te bieden in de groepen. Al deze mensen, samen met de vakleerkrachten gym, de administratief medewerkster, de conciërge en de vrijwilligers, maken het mogelijk dat de school een plek is waar het veilig is en kinderen tot ontwikkeling komen. Hier zijn wij dan ook super trots op!!