vereniging
bestuursbureau
scholen

De MR

Even voorstellen…de MR (de medezeggenschapsraad),

Graag willen de MR leden zich even aan u voorstellen en vertellen wat wij allemaal voor de school willen en kunnen doen. U bent ongetwijfeld op de hoogte van het bestaan van een MR op uw school, maar wat doet de MR eigenlijk allemaal? De MR is opgebouwd uit twee geledingen, een oudergeleding en een teamgeleding. Wettelijk zijn een aantal rechten en plichten vastgelegd over de medezeggenschap van de MR. De thema’s die door de MR behandeld worden, lopen zeer uiteen van bijvoorbeeld schooltijden tot aan veiligheid en financiën. Het gaat te ver om hier nog meer voorbeelden te noemen, maar stuk voor stuk zijn dit onderwerpen die van groot belang zijn voor onze school en daarmee ook de ontwikkeling van de kinderen. Wij werken volgens een jaarplanning waarop de terugkerende thema’s staan gepland. In principe komen wij zo’n zeven keer per jaar samen. De leden van de oudergeleding van de MR zijn door de ouders gekozen voor een periode van 3 jaar. Om de belangen zo goed mogelijk te behartigen, hebben de MR leden de mogelijkheid om specifieke cursussen te volgen. De notulen zijn openbaar, u kunt de notulen inzien op aanvraag bij een MR lid. Graag zouden wij gebruik maken van uw kennis en inzicht en daarom willen wij u de gelegenheid geven om mee te denken met ons. Dit kan via e-mail mrrkl@hendrikboogaard.nl, maar natuurlijk ook via één van de MR leden zelf. Ook is het mogelijk om een vergadering van de MR bij te wonen.

De huidige MR leden (schooljaar 2018-2019) zijn:

Leerkrachtengeleding: Bianca de Lange, Merel van Vliet en Iris de Reus.

Oudergeleding: Suzanne van Hennik, Ralph van Etten en Charissa van Beilen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of interesse om deel te nemen aan de MR, aarzel niet maar neem gerust contact op met ons.

Met vriendelijke groeten,

Jullie MR.

Het reglement van de MR.

Hier kunt u het reglement en het huishoudelijk reglement van de MR  inzien.

regelement MR 2015 RKL

Huishoudelijk Regelement HBSRKL

Het jaarverslag

Het jaarverslag is op te vragen bij een van de MR leden.

 

notulen van de MR-vergaderingen

De notulen zijn op te vragen bij een van de MR leden.

 

 

 

Contact

contact

Rode Kruislaan 3
3223 MA Hellevoetsluis
0181-313985

hbsrkl@hendrik-boogaard.nl