BSO

Voor- en naschoolse opvang

Sinds de invoering van de nieuwe wet ‘Kinderopvang’ in 2007 is de school verplicht de voor- tussen- en naschoolse opvang te regelen. De RKBS Hendrik Boogaard heeft met de kinderopvang ‘De Kinderkoepel’ een contract afgesloten. U kunt zelf contact opnemen met de Kinderkoepel om de voor- en naschoolse opvang te regelen.

Meer informatie is te vinden op de website van De Kinderkoepel: www.kinderkoepel.nl