Lunch Kids en BSO

Voor- tussen- en naschoolse opvang

Sinds de invoering van de nieuwe wet ‘Kinderopvang’ in 2007 is de school verplicht de voor- tussen- en naschoolse opvang te regelen. De RKBS Hendrik Boogaard heeft met de kinderopvang ‘De Kinderkoepel’ een contract afgesloten. De Kinderkoepel regelt de voor-, tussen- en naschoolse opvang.

Meer informatie is te vinden op de website van De Kinderkoepel: www.kinderkoepel.nl

 

Lunchkids Kinderkoepel_flyer_A4