De oudervereniging

De RKBS Hendrik Boogaard heeft een oudervereniging. Alle ouders die hun kinderen inschrijven worden automatisch lid van deze vereniging. Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school met betrekking tot onderwijs en opvoeding. De taak van de oudervereniging is het geven van adviezen aan de schooldirectie, het schoolteam en de medezeggenschapsraad in zaken die de school en de kinderen betreffen. Tevens verleent de oudervereniging haar medewerking aan de diverse activiteiten op school.

Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad. De ouderraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 11 leden. De ouderraad vergadert minimaal zes keer per verenigingsjaar (=schooljaar). Bij iedere vergadering van de ouderraad is een teamlid en een vertegenwoordiger van de schoolleiding aanwezig. De ouderraad organiseert jaarlijks terugkomende festiviteiten zoals de Kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, de kerstviering, het lentefeest, het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7, de paasviering enzovoort.

U kunt de ouderraad bereiken door een ouder van de ouderraad aan te spreken of een mail te sturen naar or.hboogaardrkl@edumarevpr.nl.