Inschrijven

Nieuwe kinderen in de kleuterbouw (groepen 1-2)

Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. Voor het zover is, kunt u met uw kind op onze school kennis maken. U kunt een afspraak maken voor een rondleiding en een gesprek waarin wij u alles over de school vertellen en uw vragen beantwoorden. Thuis kunt u op uw gemak de schoolgids bestuderen. Als u besluit uw kind op de RKBS Hendrik Boogaard, Rode Kruislaan, te plaatsen, vult u het aanmeldingsformulier in. De inschrijving wordt door de school bevestigd. Twee maanden voor de vierde verjaardag neemt de leerkracht contact met u op om afspraken te maken over de wenperiode.

Nieuwe kinderen in de groepen 3 t/m 8

In principe worden in de loop van het schooljaar geen kinderen van andere scholen in Hellevoetsluis aangenomen, tenzij er sprake is van verhuizing. Van dit principe kan worden afgeweken als er sprake is van bepaalde problemen. Voordat kinderen geplaatst worden in de groepen 3 tot en met 8 vindt er eerst een gesprek plaats met de ouders en het kind om te kijken naar de verwachtingen van één ieder. Daarna wordt er contact opgenomen met de vorige school om informatie in te winnen rond het functioneren van het kind op sociaal-emotioneel en cognitief gebied om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. Kinderen die instromen, mogen eerst een dag kijken en meedraaien. Na de meeloop dag volgt een gesprek met de ouders en het kind. Bij twijfel over aanname of het ontbreken van de resultaten van de vorige school kan door ons een pedagogisch-didactisch onderzoek afgenomen worden. Van de uitslag van dit onderzoek wordt een overzicht gemaakt. Vervolgens wordt in het IB-team besproken of een goede begeleiding op school mogelijk is. Is dit niet het geval, dan ondersteunen wij de ouders een meer passende school te vinden.

Een inschrijfformulier is te verkrijgen bij de schoolleider. Na het invullen kunt u deze per post versturen of op school afgeven.

 

Afspraak voor een rondleiding

Wilt u een afspraak maken voor een rondleiding door de school en een informatief gesprek met de schoolleider? Dan kunt een e-mail sturen naar bianca.delange@edumarevpr.nl met uw naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.