vereniging
bestuursbureau
scholen

Maand archief

Weetje Weekje

Om de twee weken wordt het ‘Weetje Weekje’ op vrijdag digitaal via Parro naar alle ouders verzonden. In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en activiteiten die op school plaatsvinden.